Regulile pentru redeschiderea școlilor din 2 iunie 2020

0 Comment
103 Views

Ministerul Educației și cel al Sănătății au emis un ordin comun prin care sunt stabilite regulile ce trebuie respectate începând cu data de 2 iunie 2020 când elevii din anii terminali vor reveni la școală pentru pregătirea examenelor finale. Ordinul a fost publicat sâmbătă, 16 mai 2020, în Monitorul Oficial.

Printre cele mai importante reguli: obligativitatea de a purta mască în incinta instituției de învățământ, prezența unui număr de maxim 10 elevi în sală și dezinfectarea claselor înainte și după ore.

De asemenea, sunt prevăzute reguli minimale pentru dotarea și igienizarea grupurilor sanitare din școli cu dezinfectant pentru mâini la intrare, hârtie igienică pentru fiecare cabină, săpun lichid și prosoape de hârtie sau uscător pentru mâini.

În același ordin sunt detaliate și condițiile de distanțare în clas,ă dar și condițiile de acces la examene sau reprezentările grafice a situării elevilor la intrarea în sală, astfel încât să fie asigurată cunoașterea și intrarea fără a parcurge întreaga suprafață a sălii.

Articolele pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu COVID-19 în unitățile și instituțiile de învățământ sunt următoarele:

„Articolul 1

Prezentul ordin stabileşte măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unităţi/instituţii de învăţământ, instituţii publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea acestuia.

Articolul 2

Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia să ia măsuri pentru organizarea activităţii, astfel:

a)accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

b)să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3 C;

c)să asigure dezinfectarea suprafeţelor expuse şi evitarea aglomerării de persoane.

Articolul 3

În contextul epidemiologic actual, în condiţiile în care este necesară prezenţa fizică a elevilor/studenţilor pentru desfăşurarea de activităţi/examinare, se impune respectarea unor măsuri specifice de protejare a acestora şi a întregului personal care participă la acest proces, conform prevederilor prezentului ordin, Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, recomandărilor şi dispoziţiilor autorităţilor de resort.

Articolul 4

(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia respectării măsurilor de prevenire şi protecţie pe perioada desfăşurării activităţilor de pregătire pentru elevii claselor terminale, precum şi pe perioada organizării examenelor naţionale şi de certificare şi calificare.

(2) Activitatea de pregătire se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10 elevi, cu pauză de cel puţin 10 minute la fiecare oră pentru aerisirea încăperilor. Prin excepţie de la prevederile art. 9 lit. (n) din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale, activitatea de pregătire nu va dura mai mult de 4 ore.

(3) Pauzele se vor programa astfel încât simultan să nu fie în pauză mai mult de două grupe de maximum 10 elevi fiecare.

(4) Înainte de începerea activităţilor de pregătire/examinare, în spaţiile unde acestea urmează a se desfăşura se va realiza dezinfecţia suprafeţelor cu substanţe biocide, pe bază de clor sau alcool, urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puţin 30 de minute.

(5) Accesul în interiorul unităţii de învăţământ preuniversitar se va realiza doar după dezinfecţia mâinilor, verificarea temperaturii care nu trebui să depăşească 37,3 C şi sub rezerva absenţei simptomelor virozelor respiratorii.

(6) Pe toată durata activităţilor desfăşurate în şcoală, atât elevii, cât şi şi profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală din diverse materiale textile, iar elevii vor fi aşezaţi în bănci astfel încât să aibă cel puţin un loc liber în stânga şi dreapta şi un rând liber în faţă şi spate. Măştile purtate de elevi şi profesori vor fi colectate în vederea eliminării în locuri special destinate.

(7) Activitatea de examinare se va desfăşura cu respectarea tuturor măsurilor mai sus prezentate.

Articolul 5

(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să asigure următoarele măsuri pentru elevi, studenţi şi personalul din cadrul acestora:

a)la intrarea în instituţie a elevilor/studenţilor şi cadrelor didactice:

1. asigurarea triajului epidemiologic (care să cuprindă şi termometrizare şi antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) – candidaţi, examinatori;

2. prestabilirea circuitului către/şi din sala de examen;

3. candidaţii şi supraveghetorii vor fi protejaţi de masca facială;

4. intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanţa de 2 m; spaţierile necesare se pot marca cu bandă colorată în faţa uşii;

5. pupitrele vor fi individualizate/prestabilite şi de asemenea se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală, astfel încât să se asigure cunoaşterea şi intrarea/locarea fără a parcurge toată suprafaţa sălii; personalul ce asigură supravegherea va dirija candidatul direct către locul destinat;

b)asigurarea condiţiilor igienice în sala de curs/examen:

1. asigurarea curăţeniei şi dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanţă uşă, cremon geamuri, pervaz fereastră, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte şi după fiecare serie de candidaţi;

2. aerisirea sălii înainte de examen pentru o perioadă de cel puţin 30 se minute;

3. la intrarea în sală vor fi prevăzute dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă pentru mâini în număr suficient;

4. stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanţă între candidaţi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m;

5. pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanţarea socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur);

c)asigurarea condiţiilor igienice ale grupului sanitar care deserveşte sala de curs/examen:

1. asigurarea de dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaleta unităţii;

2. asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;

3. asigurarea de dispensere cu săpun situate lângă lavoare;

4. asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;

5. asigurarea curăţeniei şi dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanţe, pardoseală).

(2) Pentru a participa la admiterea în învăţământul superior, candidatul din afara graniţelor ţării trebuie să prezinte:

1. declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină şi nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile;

2. adeverinţa medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deţinătorului şi eventual antecedente personale legate de boli cronice, şi respectiv, de COVID-19, în limba română.

Articolul 6

Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti verifică respectarea de către unităţile/instituţiile de învăţământ a dispoziţiilor prezentului ordin şi a normelor instituite de autorităţile de resort pe parcursul stării de alertă, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

Articolul 7

(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conducerile unităţilor/instituţiilor de învăţământ şi instituţiilor publice aflate în subordonarea/coordonarea acestuia răspund de implementarea acţiunilor de prevenire şi combatere a infectării cu SARS-CoV-2 şi de organizarea şi desfăşurarea activităţilor, conform atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Măsurile prevăzute în prezentul ordin reprezintă măsuri minimale ce trebuie să fie luate de entităţile prevăzute la art. 1 şi pot fi completate prin dispoziţii emise de conducerile acestora, în colaborare cu autorităţile publice locale, în funcţie de specificul activităţii fiecărei unităţi/instituţii.”

Autoritățile au decis la finalul lunii aprilie ca unitățile de învățământ să nu se redeschidă pentru anul școlar 2019/2020, acesta urmând să fie încheiat în modelul învățământului la distanță cu ajutorul cursurilor online. Singura excepție a fost făcută pentru elevii din anii terminali care vor reveni în școli în perioada 2 – 12 iunie pentru a fi pregătiți pentru examenele finale.

Atât Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a cât și examenele de Bacalaureat se vor desfășura conform calendarului stabilit însă cu păstrarea acestor reguli de prevenție pentru a elimina riscul răspândirii virusului COVID-19.

Ioana Nicolae
Article by Ioana Nicolae

Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul UNIBUC, specializarea Publicitate.


Anul 2020 în istorie: Pandemia a influențat știința, politica și atitudinile sociale

Fără îndoială, anul 2020 a fost anul marcat de pandemia...

Anul 2020 în istorie: coronavirusul a oprit planeta. Lumea s-a schimbat, omenirea nu!

Coronavirusul a oprit planeta în loc Fără îndoială, nimeni nu...

Leave your comment